Вашата поща @bitex.bg
се обслужва от Mail.bg

 
· Запазвате сегашния си адрес @bitex.bg
Ще продължите да използвате сегашния си адрес. Ще се променят само вида на страницата и параметрите на услугата.
 
· Промени в параметрите на услугата
Вашата пощенска кутия вече ще има параметрите на всички други пощенски кутии в Mail.bg. Това означава, че пощата ви е осезаемо подобрена - 10 GB място за писма, 30 MB прикрепен файл, безплатен POP3 достъп, анти вирус, анти SPAM и други.
 
· POP3
Вече ще ви обслужва сървър pop3.mail.bg (услугата е безплатна). За потребителско име използвайте целия си адрес. SMTP услугата подлежи на допълнително активиране.
 
· Ако имате нужда от помощ
support@mail.bg
Потребител:
Парола: